Wireline Core Barrel

“ Q ” төрлийн Wireline нь энэ системийн өндөр дэвшилтийн илрэл юм. Бид олон удаагийн туршилтынхаа үр дүнд Q төрлийг үйлдвэрлэж байна. Хэрэглэгчид өрмийн голыг засварлахад ихээхэн хэмнэлт хийж, бага хэмжээний зардал гаргана. Энэхүү үр ашигтай систем нь өдрөөс өдөрт өсөж байгаа өрөмдөгчдийн хэрэгцээг хангахад чиглэсэн юм.
Information on Wireline Core Barrel.pdf(374.8KB)            Wireline Core Barrel.pdf(812.3KB)            Q-3 V-3 TRIPLE TUBE.pdf(634.9KB)